Skip to main content

Triarhija značenje

šta znači Triarhija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triarhija (od grčke reči: tria tri, archo vladam, triarcWa) vladavina trojice, trovlada, trijumvirat.

Reč Triarhija napisana unazad: triarhija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. триа три, арцхо владам, триарцWа) владавина тројице, тровлада, тријумвират.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t