Skip to main content

Triba značenje

šta znači Triba

Na latinici: Definicija i značenje reči Triba (latinski tribus) u starom Rimu: deo, klasa naroda u političkom i administrativnom pogledu (prvobitno ih je bilo 3, najzad 35).

Reč Triba napisana unazad: triba i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. трибус) у старом Риму: део, класа народа у политичком и административном погледу (првобитно их је било 3, најзад 35).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t