Skip to main content

Tribadizam značenje

šta znači Tribadizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribadizam (od grčke reči: tribas) spolna sklonost žene prema istom spolu (v. tribada);isto znači i lezbijski (lezbijska ljubav).

Reč Tribadizam napisana unazad: tribadizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трибас) сполна склоност жене према истом сполу (в. трибада); уп. лезбијски (лезбијска љубав).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t