Skip to main content

Tribina značenje

šta znači Tribina

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribina (fr. tribune) uzvišeno mesto za govornika, govornice; uzvišeno mesto za gledaoce, slušaoce itd.; tribuna.

Reč Tribina napisana unazad: tribina i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. трибуне) узвишено место за говорника, говорнице; узвишено место за гледаоце, слушаоце итд.; трибуна.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t