Skip to main content

Triboluminiscencija značenje

šta znači Triboluminiscencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triboluminiscencija (od latinske reči:) vrsta luminis-cencije koja nastaje pod mehaničkim uticajem, npr. pri mrvljenju kristala šećera.

Reč Triboluminiscencija napisana unazad: triboluminiscencija i sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (нлат.) врста луминис-ценције која настаје под механичким утицајем, нпр. при мрвљењу кристала шећера.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t