Skip to main content

Tribometar značenje

šta znači Tribometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribometar (od grčke reči: tribo trem, tarem, metron mera, merilo)fizika: sprava za određivanje veličine otpora trenja,to jest sačinioca trenja, koeficijenta frikcije.

Reč Tribometar napisana unazad: tribometar i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трибо трем, тарем, метрон мера, мерило) физ. справа за одређивање величине отпора трења, тј. сачиниоца трења, коефицијента фрикције.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t