Skip to main content

Tribulkon značenje

šta znači Tribulkon

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribulkon (od grčke reči: tri-, elko vučem,od francuske reči: boule lopta, kugla)medicina: sprava za izvlačenje puščanog zrna iz rana.

Reč Tribulkon napisana unazad: tribulkon i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, елко вучем, фр. боуле лопта, кугла) мед. справа за извлачење пушчаног зрна из рана.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t