Skip to main content

Tribun značenje

šta znači Tribun

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribun (latinski tribunus) kod Rimljana: starešina tribe (up. tribunus); starešina tri-bunata u Francuskoj (od 1799);figurativno: narodni vođa, demagog.

Reč Tribun napisana unazad: tribun i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. трибунус) код Римљана: старешина трибе (уп. трибунус); старешина три-буната у Француској (од 1799); фиг. народни вођа, демагог.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t