Skip to main content

Tribunal značenje

šta znači Tribunal

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribunal (latinski tribunal) 1. prvobitno: uzvišeno mesto na rimskom Forumu na kome je sedeo pretor i sudio; 2. sudijska stolica; sudski kolegijum, sud, viši sud.

Reč Tribunal napisana unazad: tribunal i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. трибунал) 1. првобитно: узвишено место на римском Форуму на коме је седео претор и судио; 2. судијска столица; судски колегијум, суд, виши суд.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t