Skip to main content

Tribunat značenje

šta znači Tribunat

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribunat (latinski tribunatus) služba i zvanje tribuna, tribunstvo; u Francuskoj: ustanova koja je rešavala o predlozima zakona (od 1799—1807).

Reč Tribunat napisana unazad: tribunat i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. трибунатус) служба и звање трибуна, трибунство; у Француској: установа која је решавала о предлозима закона (од 1799—1807).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t