Skip to main content

Tribut značenje

šta znači Tribut

Na latinici: Definicija i značenje reči Tribut (latinski tributum) porez, dažbina, danak koji plaća pobeđeni narod pobediocu ili vazalni vladalac vladaocu gospodaru;figurativno: dug, oduženje.

Reč Tribut napisana unazad: tribut i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. трибутум) порез, дажбина, данак који плаћа побеђени народ победиоцу или вазални владалац владаоцу господару; фиг. дуг, одужење.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t