Skip to main content

Tributar značenje

šta znači Tributar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tributar (latinski tributarius) onaj koji plaća danak; poreski obveznik.

Reč Tributar napisana unazad: tributar i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. трибутариус) онај који плаћа данак; порески обвезник.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t