Skip to main content

Tridaktilan značenje

šta znači Tridaktilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tridaktilan (od grčke reči: tri-, daktylos prst) tro-prst, sa tri prsta.

Reč Tridaktilan napisana unazad: tridaktilan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, дактyлос прст) тро-прст, са три прста.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t