Skip to main content

Triduum značenje

šta znači Triduum

Na latinici: Definicija i značenje reči Triduum (latinski triduum) vreme, rok od tri dana; trodnevne molitva u katoličkoj crkvi.

Reč Triduum napisana unazad: triduum i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. тридуум) време, рок од три дана; тродневне молитва у католичкој цркви.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t