Skip to main content

Triedričan značenje

šta znači Triedričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Triedričan (od grčke reči: tri-, hedra osnova) sa tri površine ili strane, trostran.

Reč Triedričan napisana unazad: triedričan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, хедра основа) са три површине или стране, тростран.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t