Skip to main content

Triekija značenje

šta znači Triekija

Na latinici: Definicija i značenje reči Triekija (od grčke reči: tri-, oikos kuća) bog. trodomost, trogubo izdvajanje biljaka (koje imaju muške, ženske, i dvospolne cvetove).

Reč Triekija napisana unazad: triekija i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, оикос кућа) бог. тродомост, трогубо издвајање биљака (које имају мушке, женске, и двосполне цветове).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t