Skip to main content

Trienijum značenje

šta znači Trienijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Trienijum (latinski triennium) vreme od tri godine, trogođe.

Reč Trienijum napisana unazad: trienijum i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. триенниум) време од три године, трогође.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t