Skip to main content

Trieteris značenje

šta znači Trieteris

Na latinici: Definicija i značenje reči Trieteris (od grčke reči: trieterfs) vreme od tri godine, trogodišnjica; svetkovina koja se slavi svake treće godine.

Reč Trieteris napisana unazad: trieteris i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. триетерфс) време од три године, трогодишњица; светковина која се слави сваке треће године.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t