Skip to main content

Trifolijum značenje

šta znači Trifolijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Trifolijum (latinski trifolium) bog. „trolist" = detelina;figurativno: društvo trojice, trojica, troje, trio.

Reč Trifolijum napisana unazad: trifolijum i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. трифолиум) бог. „тролист" = детелина; фиг. друштво тројице, тројица, троје, трио.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t