Skip to main content

Trifurkacija značenje

šta znači Trifurkacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trifurkacija (od latinske reči: trifurcatio) račvanje u tri grane, u tri kraka.

Reč Trifurkacija napisana unazad: trifurkacija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. трифурцатио) рачвање у три гране, у три крака.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t