Skip to main content

Triga značenje

šta znači Triga

Na latinici: Definicija i značenje reči Triga (latinski triga) zaprega za tri konja, trojka.

Reč Triga napisana unazad: triga i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. трига) запрега за три коња, тројка.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t