Skip to main content

Trigamija značenje

šta znači Trigamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigamija (od grčke reči: trigamfa treći brak, treća ženidba, treća udadba) troženstvo, tromuštvo, trogubi brak.

Reč Trigamija napisana unazad: trigamija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тригамфа трећи брак, трећа женидба, трећа удадба) троженство, тромуштво, трогуби брак.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t