Skip to main content

Triginije značenje

šta znači Triginije

Na latinici: Definicija i značenje reči Triginije (od grčke reči: tri-, gyne žena) pl. vot. treći red u klasama 1-HŠ Lineovog sistema biljaka: biljke čiji cvetovi imaju po tri stubića ili žiga; pr. triginičan.

Reč Triginije napisana unazad: triginije i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, гyне жена) пл. вот. трећи ред у класама 1-ХШ Линеовог система биљака: биљке чији цветови имају по три стубића или жига; пр. тригиничан.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t