Skip to main content

Triglot značenje

šta znači Triglot

Na latinici: Definicija i značenje reči Triglot (od grčke reči: tri-, glotta jezik) delo napisano na tri jezika, naročito Biblija; čovek koji zna i govori tri jezika.

Reč Triglot napisana unazad: triglot i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, глотта језик) дело написано на три језика, нарочито Библија; човек који зна и говори три језика.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t