Skip to main content

Trigonalan značenje

šta znači Trigonalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigonalan (od grčke reči: trigonon trougao, trokut) trougaoni, trokutni, trostran.

Reč Trigonalan napisana unazad: trigonalan i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тригонон троугао, трокут) троугаони, трокутни, тростран.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t