Skip to main content

Trigonometar značenje

šta znači Trigonometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigonometar (od grčke reči: trigonos trougaon, trou-gli, trokutni, metron mera, merilo) kod. tačka na zemljištu čiji su položaj i visina, pri triangulaciji, određeni tri-gonometrijskim putem; služi kao osnova za telegrafske radove (označen je visokom drvenom piramidom i ispod nje četvrtastom, oko 1 t dugim, u zemlju usađenim kamenom koji oko 20 st viri iz zemlje).

Reč Trigonometar napisana unazad: trigonometar i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тригонос троугаон, троу-гли, трокутни, метрон мера, мерило) код. тачка на земљишту чији су положај и висина, при триангулацији, одређени три-гонометријским путем; служи као основа за телеграфске радове (означен је високом дрвеном пирамидом и испод ње четвртастом, око 1 т дугим, у земљу усађеним каменом који око 20 ст вири из земље).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t