Skip to main content

Trigonometrijski značenje

šta znači Trigonometrijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigonometrijski (od grčke reči: trigonos, metrla) koji spada u nauku o trouglu; trigonometrijske funkcije, goniometrijske funkcija odnosi strana u pravouglom trouglu (v. sinus, kosinus, sekans, kosekans, tangens, kotangens).

Reč Trigonometrijski napisana unazad: trigonometrijski i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. тригонос, метрла) који спада у науку о троуглу; тригонометријске функције, гониометријске функција односи страна у правоуглом троуглу (в. синус, косинус, секанс, косеканс, тангенс, котангенс).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t