Skip to main content

Trigov značenje

šta znači Trigov

Na latinici: Definicija i značenje reči Trigov (od grčke reči: trigonon) trougao, trokut.

Reč Trigov napisana unazad: trigov i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. тригонон) троугао, трокут.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t