Skip to main content

Trihiioza značenje

šta znači Trihiioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihiioza (latinski trichina, od grčke reči: nosos bolest)medicina: teška, često smrtonosne bolest onih koji jedu svinjsko meso zaraženo trihina-ma, usled toga što se ove razmnože u crevima, prebiju crevnu sluzokožu, dođu u krv i odatle u mišićna vlakna.

Reč Trihiioza napisana unazad: trihiioza i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. трицхина, грч. носос болест) мед. тешка, често смртоносне болест оних који једу свињско месо заражено трихина-ма, услед тога што се ове размноже у цревима, пребију цревну слузокожу, дођу у крв и одатле у мишићна влакна.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t