Skip to main content

Trihinoskop značenje

šta znači Trihinoskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihinoskop (latinski trichina, od grčke reči: skopeo posmatram) projekcioni aparat za posmatranje trihina.

Reč Trihinoskop napisana unazad: trihinoskop i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. трицхина, грч. скопео посматрам) пројекциони апарат за посматрање трихина.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t