Skip to main content

Trihitis značenje

šta znači Trihitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihitis (od grčke reči: trix gen. trichos dlaka, vlas)medicina: oboljenje, zapaljenje kose.

Reč Trihitis napisana unazad: trihitis i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. триx ген. трицхос длака, влас) мед. обољење, запаљење косе.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t