Skip to main content

Trihizam značenje

šta znači Trihizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihizam (od grčke reči: trix, trich6s vlas, dlaka)medicina: veoma fin, kao dlaka tanak rascep kosti.

Reč Trihizam napisana unazad: trihizam i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. триx, трицх6с влас, длака) мед. веома фин, као длака танак расцеп кости.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t