Skip to main content

Trihloretilen značenje

šta znači Trihloretilen

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihloretilen (od grčke reči: tri-, tri, chloros zelen, etilen v.) hemijsko jedinjenje SNS1 = SS12 bezbojna nezapaljiva i u vodi nerastvo-rljiva tečnost; miriše na hloroform; koristi se kao rastvarač ulja i masti.

Reč Trihloretilen napisana unazad: trihloretilen i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. три-, три, цхлорос зелен, етилен в.) хемијско једињење СНС1 = СС12 безбојна незапаљива и у води нераство-рљива течност; мирише на хлороформ; користи се као растварач уља и масти.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t