Skip to main content

Trihofitika značenje

šta znači Trihofitika

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihofitika (od grčke reči: trfx vlas, dlaka, rćub rađam stvaram, proizvodim) pl. sredstva koja pomažu rastenje kose.

Reč Trihofitika napisana unazad: trihofitika i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трфx влас, длака, рћуб рађам стварам, производим) пл. средства која помажу растење косе.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t