Skip to main content

Trihofitoza značenje

šta znači Trihofitoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihofitoza (od grčke reči: trfx, phyt6n biljka)medicina: zarazno gnojavo zapaljenje žlezda dlačnih mepgčića na usnama i obrazima, izazvano gljivicom kosopasicom.

Reč Trihofitoza napisana unazad: trihofitoza i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трфx, пхyт6н биљка) мед. заразно гнојаво запаљење жлезда длачних мепгчића на уснама и образима, изазвано гљивицом косопасицом.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t