Skip to main content

Trihologija značenje

šta znači Trihologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihologija (od grčke reči: trix gen. trichos dlaka, vlas, logla nauka) nauka o kosi; takođe = karfologija.

Reč Trihologija napisana unazad: trihologija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. триx ген. трицхос длака, влас, логла наука) наука о коси; такође = карфологија.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t