Skip to main content

Trihomikoza značenje

šta znači Trihomikoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihomikoza (od grčke reči: trix gen. trichos dlaka, vlas, mykes gljiva)medicina: bolest kose izazvana gljivicama.

Reč Trihomikoza napisana unazad: trihomikoza i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. триx ген. трицхос длака, влас, мyкес гљива) мед. болест косе изазвана гљивицама.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t