Skip to main content

Trihomonas značenje

šta znači Trihomonas

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihomonas (od grčke reči: trix gen. trichos dlaka, vlas) parazit koji živi obično u crevima, va-gini i mokraćnoj bešici čoveka; prou-zrokuje prolive i vagiiitis.

Reč Trihomonas napisana unazad: trihomonas i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. триx ген. трицхос длака, влас) паразит који живи обично у цревима, ва-гини и мокраћној бешици човека; проу-зрокује проливе и вагииитис.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t