Skip to main content

Trihoptera značenje

šta znači Trihoptera

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihoptera (od grčke reči: trix vlas, dlaka, pter6n krilo) pl.zoologija: tularci, vodeni moljci (insekti srodni sa leptirima).

Reč Trihoptera napisana unazad: trihoptera i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. триx влас, длака, птер6н крило) пл. зоол. туларци, водени мољци (инсекти сродни са лептирима).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t