Skip to main content

Trihoshiza značenje

šta znači Trihoshiza

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihoshiza (od grčke reči: trlx, schfsis cepanje)medicina: cepanje kose.

Reč Trihoshiza napisana unazad: trihoshiza i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. трлx, сцхфсис цепање) мед. цепање косе.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t