Skip to main content

Trihotomičan značenje

šta znači Trihotomičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihotomičan (od grčke reči: trix vlas, dlaka, tome razdvajanje, cepanje) 1. cepidlački; 2. (od grčke reči: tricha na tri dela) podeljen na tri dela.

Reč Trihotomičan napisana unazad: trihotomičan i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. триx влас, длака, томе раздвајање, цепање) 1. цепидлачки; 2. (грч. трицха на три дела) подељен на три дела.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t