Skip to main content

Trihotomija značenje

šta znači Trihotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trihotomija (od grčke reči: tricha na tri dela, tome odvajanje, razdvajanje) 2. podela na tri (dela); razvrstanje na tri skupine, klase, kategorije; psihologiji: deljenje čoveka na telo, dušu i duh (up. dihotomija).

Reč Trihotomija napisana unazad: trihotomija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трицха на три дела, томе одвајање, раздвајање) 2. подела на три (дела); разврстање на три скупине, класе, категорије; псих. дељење човека на тело, душу и дух (уп. дихотомија).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t