Skip to main content

Trijada značenje

šta znači Trijada

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijada (od grčke reči: trias gen. triados) trojstvo (skupina triju lica, stvari, reči itd.);hemija: trovalentan element ili radikal; matematika: skupina triju tačaka; neodređen proizvod triju vektora.

Reč Trijada napisana unazad: trijada i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. триас ген. триадос) тројство (скупина трију лица, ствари, речи итд.); хем. тровалентан елемент или радикал; мат. скупина трију тачака; неодређен производ трију вектора.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t