Skip to main content

Trijakontaedar značenje

šta znači Trijakontaedar

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijakontaedar (od grčke reči: triakonta trideset, he-dra osnova) mi», telo zatvoreno sa ZO jednakih površina koje imaju oblik romba (kristali).

Reč Trijakontaedar napisana unazad: trijakontaedar i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. триаконта тридесет, хе-дра основа) ми», тело затворено са ЗО једнаких површина које имају облик ромба (кристали).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t