Skip to main content

Trijalizam značenje

šta znači Trijalizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijalizam (od grčke reči: trias gen. triados tri, trojica, trojka, trojstvo) 1. podela na troje; 2. ravnopravna podela vlasti između tri države u jednom savezu država; 3. psihologiji: v. trihotomija 2.

Reč Trijalizam napisana unazad: trijalizam i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. триас ген. триадос три, тројица, тројка, тројство) 1. подела на троје; 2. равноправна подела власти између три државе у једном савезу држава; 3. псих. в. трихотомија 2.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t