Skip to main content

Trijanon značenje

šta znači Trijanon

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijanon (fr. Trianon) dva zamka za uživanje u Versajskom parku: Veliki Trijanon zamak koji je podigao Luj XIV za gospođu de Mentnon (u njemu je, 4. VI 1920, potpisan ugovor o miru između Antante i Ugarske); Mali Trijanon zamak koji je podigao Luj XV za groficu Dibari, omiljeno boravište Marije Antoanete;figurativno: paviljon ili zasebna zgrada u nekom parku.

Reč Trijanon napisana unazad: trijanon i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. Трианон) два замка за уживање у Версајском парку: Велики Тријанон замак који је подигао Луј XИВ за госпођу де Ментнон (у њему је, 4. ВИ 1920, потписан уговор о миру између Антанте и Угарске); Мали Тријанон замак који је подигао Луј XВ за грофицу Дибари, омиљено боравиште Марије Антоанете; фиг. павиљон или засебна зграда у неком парку.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t