Skip to main content

Trijas značenje

šta znači Trijas

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijas (od grčke reči: trias trojstvo)geologija: doba pre jure, formacija u razvitku Zemljine kore u kojoj je skoro sva Južna Evropa bila pod morem, sa slojevima poglavito od peska, liskunovitih škriljaca i dr. (trijaska formacija ili perioda).

Reč Trijas napisana unazad: trijas i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. триас тројство) геол. доба пре јуре, формација у развитку Земљине коре у којој је скоро сва Јужна Европа била под морем, са слојевима поглавито од песка, лискуновитих шкриљаца и др. (тријаска формација или периода).

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t