Skip to main content

Trijaž značenje

šta znači Trijaž

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijaž (fr. triage odabiranje, probiranje, prebiranje)trgovina: roba slabijeg kvaliteta, ona što je preostala posle odvajanja boljih komada ili zrna, npr. trijaž-kafa i dr.

Reč Trijaž napisana unazad: trijaž i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. триаге одабирање, пробирање, пребирање) трг. роба слабијег квалитета, она што је преостала после одвајања бољих комада или зрна, нпр. тријаж-кафа и др.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t