Skip to main content

Trijera značenje

šta znači Trijera

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijera (od grčke reči: trieres) ratna lađa starih Grka, sa svake strane sa po tri veslačke klupe jedna nad drugom; trirema.

Reč Trijera napisana unazad: trijera i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. триерес) ратна лађа старих Грка, са сваке стране са по три веслачке клупе једна над другом; трирема.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t