Skip to main content

Trijerarh značenje

šta znači Trijerarh

Na latinici: Definicija i značenje reči Trijerarh (od grčke reči: trier-archos) zapovednik ratne lađe kod starih Grka; u Atini: bogati građanin koji je morao da opremi trijeru i sam njom da komanduje.

Reč Trijerarh napisana unazad: trijerarh i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. триер-арцхос) заповедник ратне лађе код старих Грка; у Атини: богати грађанин који је морао да опреми тријеру и сам њом да командује.

Slično: 
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta t...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americ...
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Trihoftora pl. sredstva za uništavanje dlaka i malja....
Sve reči na slovo t